While petlja

thimage


Sljedeći primjeri programa se mogu preuzeti i testirati u programskom jeziku Pythonu.


  1. PRIMJER

  2. PRIMJER

  3. PRIMJER

  4. PRIMJER


download-pdf.jpg

Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka


Zadaci za provjeru

Tekst zadataka

Zadatak 1

Zadatak 2

 

Primjeri

FOR-WHILE 1

FOR-WHILE 2