If-else odluke

th


 


image


Sljedeći primjeri programa se mogu preuzeti i testirati u programskom jeziku Pythonu.


 1. PRIMJER 1

 2. PRIMJER 2

 3. PRIMJER 3

 4. PRIMJER 4

 5. PRIMJER 5

 6. PRIMJER 6

 7. PRIMJER 7

 8. PRIMJER 8

 9. PRIMJER 9

 10. PRIMJER 10

 11. PRIMJER 11

 12. PRIMJER 12


Kompleksniji primjeri:


 1. PRIMJER 1

 2. PRIMJER 2

 3. PRIMJER 3

 4. PRIMJER 4

 5. PRIMJER 5

 6. PRIMJER 6


download-pdf.jpg

Zbirka riješenih i pojašnjenih zadataka