Funkcije

th

 

 

PRIMJENA REKURZIVNE FUNKCIJE

Na poveznici dokumenta nalaze se programski primjeri riješeni pomoću funkcije koja poziva samu sebe to jest rekurzivne funkcije. Programski primjeri su prikazani u primjeni rekurzije u crtanju osnovnih geometrijskih likova i njihovih varijanti.

Rekurzivna funkcija.PDF
REKURZIVNA FUNKCIJA.PPT