Sadržaji

Polazna literatura | Uvod u programski jezik Python  | Naredbe unosa i ispisa  |   If-else odluke  |   Elif odluke  |   For petlja  |   While petlja  |   Jednodimenzionalni niz  |   Dvodimenzionalni niz  |   Funkcije  |   Klase  |   Python grafika  |

Read More Sadržaji